Personoplysninger, der indsamles, når du anvender webstedet

Når du anvender webstedet, registrerer vi informationer om din anvendelse. Disse informationer omfatter informationer om, hvilke sider du besøger og din adfærd på webstedet. For yderligere informationer om cookies og hvorfor vi anvender cookies, skal du se under punkterne nedenfor i denne databeskyttelseserklæring.

1. Informationer om cookies, anden teknik og tredjeparts dataindsamling
Når du anvender webstedet golfstore.dk registrerer vi informationer om din anvendelse. Disse informationer omfatter informationer om, hvilke sider du besøger og din adfærd på webstedet. Se vores cookie-politik nedenfor for yderligere informationer om vores anvendelse af cookies. Denne politik beskriver anvendelsen af cookies og anden teknik på Golfstores websted.

2. Hvad er cookies og anden teknik? 
En cookie er en lille tekstfil, som lagres på din computer, mobiltelefon eller andre enheder, når du besøger vores websted. Cookien hjælper leverandører af websteder med at genkende din enhed, næste gang du besøger deres websted. Der findes andre lignende teknikker som f.eks. pixeltags (transparente grafiske billeder placeret på en hjemmeside eller i en e-mailmeddelelse, som indikerer at en side eller e-mail er blevet vist), såkaldte web bugs (lignende pixeltags) og weblagring, der anvendes i software på computere eller mobile enheder.

3. Hvordan anvender vi cookies og anden teknik? 
Vi anvender både sessionscookies (som udløber, når du lukker din webbrowser) og permanente cookies (som forbliver på enheden i et bestemt tidsrum eller indtil du fjerner dem). Vi anvender følgende typer cookies til de formål, der beskrives i denne tabel:

CookietyperFormålYdelse/analyseVi anvender disse cookies til at analysere tilgangen, anvendelsen eller ydelsen af webstedet. Vi anvender disse informationer til at vedligeholde, drive og kontinuerligt forbedre webstedet. Vi kan også få informationer fra vores nyhedsbrev via e-mail, herunder om du har åbnet eller videresendt et nyhedsbrev eller klikket på noget af dets indhold. Disse informationer fortæller os, hvor effektive vores nyhedsbreve er og hjælper os med at sørge for, at vi leverer informationer, som du synes er interessante.TredjepartVi kan lade vores forretningspartnere anvende cookies på eller udenfor webstedet til samme formål som angives ovenfor, herunder indsamle informationer om dine aktiviteter over tid og mellem forskellige websteder. Vi kan også anvende tjenesteleverandører med henblik på at anvende cookies til de formål, der angives ovenfor, for vores regning.

4. Håndtering af dine cookieindstillinger og andre indstillinger
Mange webbrowsere giver dig mulighed for at redigere dine indstillinger. Du kan indstille din webbrowser til at nægte cookies eller slette visse cookies. Du kan eventuelt administrere anden teknik på den samme måde, som du håndterer cookies ved hjælp af dine webbrowser-indstillinger.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at blokere cookies, kan det medføre, at webstedet ikke fungerer optimalt, eller forhindre, at visse dele af webstedet fungerer.

Der findes ingen fastsatte retningslinjer for, hvordan man skal behandle Do Not Track-signaler, og vi svarer ikke på sådanne signaler. Brugere kan besøge Youronlinechoices.com for informationer om, hvordan de fravælger, at deres informationer anvendes til adfærdsstyret annoncering online af medlemsforetagender af EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance).

Et andet tilgængeligt værktøj er fravalgsværktøjet NAI (Network Advertising Initiatives) under networkadvertising.org/choices. Værktøjet giver dig mulighed for at bortvælge anvendelsen af informationer om dine online-aktiviteter for adfærdsstyret annoncering online fra NAIs medlemsforetagende.

På din mobile enhed kan du også vælge indstillingen "Begræns reklamesporing" (på iOS-enheder) eller indstillingen "Fravælg interessebaserede annoncer" (på Android), som gør, at du kan begrænse brugen af informationer om din anvendelse af apps med henblik på at vise annoncer tilpasset til dine interesser.

Vi samarbejder med annoncepartnere i forbindelse med levering af vores annoncer. En af de tjenester, som vi anvender til at spore aktivitet relateret til vores websteder og apps, f.eks. ved at placere cookies, er Google Analytics fra Google (Google, Inc., med hovedkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi anvender nogle gange leverandører, deriblandt Google, som anvender førstepartscookies (såsom Google Analytics-cookien) og tredjepartscookies (som Doubleclick-cookien) sammen for at informere, optimere og levere annoncer baseret på dine tidligere besøg på vores websted, inklusive Google Analytics for Display Advertising. Google stiller værktøj til rådighed med henblik på at håndtere den indsamling og anvendelse af visse oplysninger, der sker gennem Google Analytics på Tools.google.com/dlpage/gaoptout og gennem Google Analytics for Display Advertising eller the Google Display Network ved at anvende Googles annonceindstillinger på google.com/ads/preferences/.

5. Flere informationer 
Ønsker du flere informationer om anvendelsen af cookies og omhvordan du kan blokere dem, gå ind på Allaboutcookies.org og Youronlinechoices.eu. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om vores anvendelse af cookies, er du velkommen til at kontakte os på info@golfstore.se 

Typ av cookie Ändamål
Prestanda/Analys Vi använder dessa cookies för att analysera hur webbplatsen nås, används, eller presterar. Vi använder denna information för att underhålla, driva och kontinuerligt förbättra webbplatsen. Vi kan också få information från våra nyhetsbrev via e-post, inklusive om du öppnat eller vidarebefordrat ett nyhetsbrev eller klickat på något av dess innehåll. Denna information talar om för oss hur effektiva våra nyhetsbrev är och hjälper oss att se till att vi levererar information som du tycker är intressant.
Tredje part Vi kan låta våra affärspartners använda cookies på eller utanför webbplatsen för samma ändamål som anges ovan, inklusive att samla in information om dina aktiviteter över tid och mellan olika webbplatser. Vi kan också anlita tjänsteleverantörer i syfte att för vår räkning använda cookies för de ändamål som anges ovan.

4. Hantera dina cookieinställningar och andra inställningar
Många webbläsare låter dig hantera dina inställningar. Du kan ställa in din webbläsare till att neka cookies eller radera vissa cookies. Du kan eventuellt hantera annan teknik på samma sätt som du hanterar cookies med hjälp av din webbläsares inställningar.

Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att webbplatsen försämras eller förhindra att vissa delar av den fungerar.

Det finns ingen generellt godtagen standard på hur man ska bemöta Do Not Track-signaler, och vi svarar inte på sådana signaler. Användare kan besöka Youronlinechoices.com för information om att välja bort att deras information används för beteendestyrd annonsering online av medlemsföretag i European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

Ett annat tillgängligt verktyg är Network Advertising Initiatives (NAI) Opt-Out Tool på networkadvertising.org/choices. Verktyget gör att du kan välja bort användningen av information om dina online-aktiviteter för beteendestyrd annonsering online från NAI:s medlemsföretag.

På din mobila enhet kan du också ha en ”Begränsa Spårning”-inställning (på iOS-enheter) eller en inställning för att ”Välja Bort Intressebaserade Annonser” (på Android) som gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar i syfte att visa annonser riktade till dina intressen.

Vi arbetar med annonspartners för att leverera våraannonser. En av de tjänster som vi använder för att spåra aktivitet relaterad till våra webbplatser och appar, till exempel genom att placera cookies, är Google Analytics från Google (Google, Inc., med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi kan komma att använda leverantörer, däribland Google, som använder förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (såsom Doubleclick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och leverera annonser baserat på dina tidigare besök på vår webb-plats, inklusive Google Analytics for Display Advertising. Google tillhandahåller verktyg för att hantera den insamling och användning av vissa uppgifter som sker genom Google Analytics på Tools.google.com/dlpage/gaoptout och genom Google Analytics for Display Advertising eller the Google Display Network genom att använda Googles annonsinställningar på google.com/ads/preferences/.

5. Mer information 
För mer information om användningen av cookies och hur man kan blockera dem, besök Allaboutcookies.org och Youronlinechoices.eu. Om du har några frågor eller kommentarer om vår användning av cookies, vänligen kontakta oss på info@golfstore.se 

Choose store/club/pro

    Tak for din forespørgsel. Produktet er lagt i indkøbskurven.

    Til min forespørgsel