Bestil en Custom Fitting Lesson™ af hensyn til dit nærspil

WEDGES OG PUTTERE er de køller, du anvender mest. Derfor er det særlig vigtigt, at de er tilpasset dig og måden du spiller på, så du benytter dem så lidt som muligt.


Jacob Tranberg, der er veletableret Golfstore-pro i Varde Golfklub, arbejder meget med Custom Fitting Lesson™ og ikke mindst med wedges og puttere.

– Når det gælder custom fitting af wedges, drejer det sig frem for alt om lievinklen, loftvinkler og bouncevinkler, siger Jacob. En forkert lie på køller med en stor loftvinkel betyder, at du slår skævt og måske havner i en greenbunker i stedet for midt på greenen.

Bounce skal tilpasses til, hvordan du rammer bolden, dvs. køllens indfaldsvinkel. Desuden bør du have en wedge med større bounce til sand og bløde underlag, så køllen ikke graver sig ned, samt en wedge med mindre bounce til slag fra hårde underlag, så køllen ikke preller af og giver et toppet slag.

Loftvinklerne vælger vi med udgangspunkt i det korteste jern, sandsynligvis din pitching wedge. Vi sørger for, at du opnår konstante afstandsintervaller, hvilket oftest indebærer, at du behøver to eller tre wedges som supplement til dit jernsæt.

Hvordan putter du?

Afprøvningen af en ny putter handler selvfølgelig om måling og analyse, men i høj grad også om at prøve sig frem i det enorme udvalg, der findes i dag. Første trin er at se på, hvordan du putter i dag.

– Hvor mange put har du ved 9. hul, spørger Jacob, og hvor går det galt? Er det længden, for kort eller for langt? Går den til siden? Hvis ja, hvilken side plejer det så at være?

Når din pro har fået en idé om, hvad problemet er, begynder arbejdet med at finde årsagen til det. En god måde er at videofilme, når du putter, og foretage en nøjagtig analyse af din putting. Det kan være, at du slicer eller rammer ved siden af sweet spot.

Forkert skaftlængde

– Der er ofte tale om en forkert skaftlængde, siger Jacob. Er putteren for lang, bliver det ofte en hæltræffer, og slår du mod venstre, hvis putteren er for kort, går det lige modsat. Ved hjælp af en testputter kan vi nemt fastslå, hvilken længde og lie din putter skal have.

Men det er ikke kun længde og lie, som er vigtigt. Puttere fås jo i utrolig mange udgaver, og faktorer som samlet vægt, køllehovedets vægt og grippets vægt har stor betydning. En tungere putter giver oftest et roligere sving og bedre længdekontrol, men det drejer sig om, at putteren skal være velafbalanceret. For det andet kan en lettere putter give bedre kontrol og følelse.

– Hvis jeg afkorter eller forlænger skaftet på en putter, foretager jeg også en vægtjustering af grippet eller i skaftet for at bevare putterens balance, siger Jacob.

Lige eller inside-in

Putter du med et lige Arc, er en kortere, centerskaftet putter med face balance sikkert bedst til dig. Og hvis du putter inside-in, dvs. med et buet Arc, bør du prøve hælskaftede puttere, som er lidt længere og fladere.

– Der findes et utal af hovedformer, men de kan opdeles i to hovedgrupper. Den ene omfatter de store hoveder, mere eller mindre fantasifuldt udbygget bagtil med sigtehjælpemidler som linjer, 2-Ball og lignende. Den anden er puttere af den mere traditionelle slags med mere enkle og rene linjer. Og forskellen er naturligvis, at nogle har klart hjælp af sigtehjælpemidler, mens andre sigter og putter meget bedre med en enkel putter.

Lige grip

Grippet er din kontakt med køllen og skal være udformet, så du får et komfortabelt og godt griptryk, og du nemt kan få samme gripposition, hver gang du putter.

– Det findes jo også specialgrip såsom jumbogrip og 2-thumb-grip, fortæller Jacob, og de kan være med til at udelukke eller mindske håndledsbevægelser og dermed give en bedre pendulbevægelse med bedre kontrol. Men selvom meget kan måles og analyseres, så drejer puttertesten sig frem for alt om at prøve sig frem igen og igen, indtil man finder det helt rigtige.

– Min indstilling er, at alle kan op-nå 32 put eller mindre på 18 huller, afslutter Jacob Tranberg.